Obowiązek zawarcia polisy na wypadek szkody komunikacyjnej spoczywa na każdym właścicielu pojazdu. Czym różnią się ubezpieczenia OC i AC?

Ubezpieczenie OC

Przepisy prawa odnośnie ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) regulowane są Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ponieważ to ubezpieczenie obowiązkowe, jego zakres jest zawsze taki sam. Warto przypomnieć, że opłacenie polisy dotyczy każdego zarejestrowanego pojazdu, nawet takiego, z którego obecnie nie korzystamy. Cena polisy OC może się znacznie różnić w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Dlatego właśnie warto porównywać ceny polisy OC w kalkulatorach i porównywarkach.

Ubezpieczenie OC wykupujemy na 12 miesięcy. Stanowi ono ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z zachowaniem ubezpieczonego na drodze. Z OC sprawcy zdarzenia drogowego pokrywane są koszty naprawy uszkodzonego pojazdu, a także koszty leczenia i rehabilitacji osób, które w tym zdarzeniu uczestniczyły i poniosły uszczerbek na zdrowiu. Dzięki niemu sprawca nie musi sam ponosić kosztów wyrządzonej szkody. Należy jednak pamiętać, że wysokość wypłacanego odszkodowania jest ograniczona. Maksymalna kwota odszkodowania określona jest w umowie OC. Jeśli zasądzone odszkodowanie przekroczy tę kwotę, sprawca będzie musiał dopłacić różnicę z własnej kieszeni.

Kary za brak ważnej polisy OC są wysokie i mogą zostać nałożone w czasie rutynowej kontroli drogowej. Jeśli sprawca w momencie spowodowania wypadku nie posiada ważnej polisy OC, poszkodowani otrzymują odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawca będzie wówczas zobowiązany do zwrotu pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie OC nie obejmuje strat materialnych, poniesionych przez sprawcę. Środki na ich pokrycie można uzyskać, wykupując dobrowolne ubezpieczenie AC – Autocasco. Właściciel pojazdu może samodzielnie wybrać taki zakres ubezpieczenia, jaki mu najbardziej odpowiada. Ochrona z tytułu AC obejmuje auto i jego wyposażenie, wymienione w zawartej umowie. AC pozwala na pokrycie kosztów naprawy auta, uszkodzonego w kolizji spowodowanej z winy ubezpieczonego, a także rekompensuje straty różnych nieprzewidzianych sytuacjach: szkody całkowitej: kradzieży, kasacji, pożaru itp., lub drobnych uszkodzeń: stłuczki, szkody parkingowej, zniszczenia auta przez osoby trzecie.

Różnice między OC a AC

Wykupienie polisy OC to obowiązek każdego posiadacza auta, natomiast AC jest dobrowolne, jednak może być przydatne. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy otrzymują poszkodowani, zaś sprawca może zlikwidować własną szkodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli posiada ubezpieczenie AC. Polisy OC mają zawsze taki sam zakres, natomiast pakiety AC różnią się zakresami w zależności od biura ubezpieczeń.

Wybór ubezpieczenia należy do Ciebie. Aby porównać składki, przejdź do kalkulatora ubezpieczeń OC / AC

kierowca

Wypełnij formularz

Wprowadzenie danych zajmie Ci niewiele czasu. Potrzebne będą dokumenty Twojego pojazdu.

Porównaj koszty

Za pomocą kalkulatora OC/AC porównasz ceny oraz zakresy nawet 76 ofert ubezpieczenia auta w kilkunastu towarzystwach.

Kup polisę najtaniej

Wybrane ubezpieczenie możesz kupić od razu online lub u agenta, bez żadnych dodatkowych opłat czy prowizji.

  • obliczenie i porównanie cen ubezpieczenia OC / AC dla Twojego auta
  • zakup polisy online albo przez kontakt telefoniczny z konsultantem
  • zapisanie i przesłanie na Twój e-mail gotowej kalkulacji – możesz do niej powrócić w późniejszym czasie.

Gdy wypełnisz formularz wszystkimi niezbędnymi danymi, kalkulator wyśle zapytanie o wysokość Twojej składki do systemów ofertowych ubezpieczalni. Dane o poszczególnych polisach otrzymasz w formie przejrzystej tabeli, uszeregowane od najtańszej oferty wzwyż. Gwarancja zgodności danych pochodzi od samych ubezpieczycieli.

Ten kalkulator OC / AC jest przeznaczony do obliczania składek dla samochodów osobowych. Pojazd musi być
przeznaczony na rynek europejski i nie starszy niż 30 lat.